ДА на кърменето на обществени места!

ДА на кърменето на обществени места!

 

В световната седмица на кърменето УНИЦЕФ България и партньори стартират дългосрочна насърчителна кампания

Бебетата и майките по света страдат заради липсата на инвестиции за подкрепа на кърменето, показва най-новият глобален анализ на УНИЦЕФ  

София, 1 август 2017: Днес стартира Световната седмица на кърменето, която тази година е под надслов „Да подкрепим кърменето заедно“. Ето защо УНИЦЕФ, заедно с Национална асоциация “Подкрепа за кърмене“ и Фондация „Нашите недоносени деца“ дадоха началото на дългосрочна инициатива за създаване на подкрепяща обществена среда  за насърчаване и защита на кърмещите майки  на обществени места като библиотеки, галерии, търговски обекти, ресторанти, кафенета, обществен транспорт, музеи и др. В инициативата първи се включи Детският научен център „Музейко“, където днес кампанията бе открита с участието на представители на държавни институции – МЗ, МТСП, агенции на ООН, неправителствени организации, кърмещи майки и много приятели на децата.

“Кърменето е ключово за осигуряване на най-добрия старт в живота на всяко дете. Майчиното мляко е първата ваксина на бебето и най-пълноценният източник на хранителни вещества“, каза г-жа Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ за България. Въпреки доказаните ползи от кърменето за здравето на децата и майките, честотата му в България продължава да бъде много ниска. Това е в противовес на препоръките на УНИЦЕФ и Световната здравна организация, които насърчават  бебетата да  бъдат хранени  само с майчина кърма през първите 6 месеца от живота си – по всяко време, когато пожелаят, като кърменето може да продължи и до навършване на  2-годишна възраст.

„По света около 40% от майките кърмят поне до шестия месец на бебето. В България обаче този дял е много по-нисък и само около 5% от майките хранят бебетата си само с кърма“, каза г-н Скендер Сила, Представител на офиса на СЗО в България. Голямата от част от майките прекъсват през първите 2-3 месеца поради липса на умения за поддържане на лактация, както и недостатъчната подкрепа за кърмене от страна на медицинските специалисти и семейството.

„Кърменето е не само начин на хранене – то е и начин на живот. Затова трябва да бъде оценено и подкрепяно от работодатели, институции, общности и публични пространства“, каза д-р Анета Попиванова, Председател на Национална асоциация „Подкрепа за кърменето“. Агресивната реклама на млека за кърмачета, както и липсата на подкрепяща обществена среда също допринасят за ранното прекъсване на кърменето. През последните години се наблюдават редица случаи на дискриминация и нарушаване на правото на всяка жена да кърми, вкл. на обществени места, което показва необходимостта от промяна на обществените нагласи за по-голяма подкрепа на кърменето.

„За всички деца, но особено за недоносените бебета кърменето е жизненоважно. Затова то трябва да влезе и в неонатологичните отделения, а не само да излезе в публичната сфера, каза д-р Бояна Петкова от Фондация „Нашите недоносени деца“. Годишно в България се раждат около 6 000 недоносени бебета – или 10% от всички новородени, но само при около една-пета от децата в неонатологичните отделения се осъществява кърмене. 

С тази инициатива УНИЦЕФ и партньори целят:
:: Повишаване на разбирането и подкрепата за кърменето сред широката общественост, вкл. за кърмене на обществени места;
:: Застъпничество за законодателни промени, които защитават правото на всяка жена да кърми на обществени места;
:: Създаване на мрежа от партньори – обществени институции, корпоративни партньори, и др., в които има изградени специални места за кърмене и които активно популяризират и насърчават кърменето. Пример за това е Детският научен център „Музейко“.

„Музейко винаги е бил отворен за всички родители и за всички деца – това включва с особена грижа и внимание и майките с новородени бебета. Ние знаем колко е важна подкрепата за тях и и при нас те я получават“, каза г-жа Бистра Кирова, Изпълнителен директор на „Музейко“. Освен безспорен принос за физическото, психическото, емоционалното и интелектуалното развитие на детето, кърменето има и големи икономически ползи както за семейството, така и за цялото общество – то е предпоставка за постигане на висок стандарт на здраве и развитие, които на свой ред са основа за реализиране на правата на всяко дете. Кърменето на обществено място се приема за право на всяка жена и се гарантирано от закона.. В България все още няма достатъчно законодателни разпоредби, чрез които например да се контролира рекламата и продажбата на заместители на майчината кърма, се казва в най-новата Глобална карта на оценка на кърменето, представена от УНИЦЕФ, СЗО и партньори.

(подробности за нея в информацията по-долу).

Допълнителна информация и нови данни, посветени на Световната седмица в подкрепа на кърменето:

Нито една страна по света не покрива напълно препоръчителните стандарти за кърмене, алармират данни от най-новия доклад на УНИЦЕФ и Световната здравна организация (СЗО) в сътрудничество с Глобалния колектив за кърмене. „Глобалната карта за оценка на кърменето“, която обхваща 194 страни, установява, че едва 40% от децата под 6-месечна възраст в света се хранят само с майчина кърма исамо в 23 страни стойностите на изключителното кърмене са над 60%. 

Доказателствата за ползите за здравето и познавателното развитие на детето  са неоспорими. Кърменето е жизненоважно в първите 6 месеца от живота на детето, защото помага да се предотвратят заболявания като и пневмония и диария – две от основните причини за смърт при новородените в световен мащаб. Рисковете от развитие на рак на яйчниците и рак на гърдата – двете  водещи причини за смърт при жените – също са по-малки при майките, които кърмят.

„Кърменето дава най-добрия старт в живота на децата. Майчиното мляко е първата ваксина на бебето, която го защитава от смъртоносни болести и му осигурява всички хранителни вещества, от които се нуждае , за да оцелее и да се развие“, заяви д-р Тедрос Аданом Гебрейесус, Генерален директор на СЗО.

Публикуването на Глобалната карта за кърменето съвпада със Световната седмица на кърменето и с нов анализ „Подхранване на здравето и благосъстоянието на нациите: Инвестиции в подкрепа на кърменето“ на УНИЦЕФ, Световна здравна организация и Глобалния колектив за кърмене, който доказва, че годишните инвестиции от 4,7 долара на новородено се очаква да доведат до повишаване на глобалните нива на кърмене с 50% до 2025 г. .  Според анализа постигането на тази цел може да спаси живота на 520 000 деца под 5-годишна възраст и да генерира 300 милиарда долара икономически ползи до 10 години – като резултат от намалената заболеваемост и по-малките разходи за здравни грижи, както и от повишената продуктивност.

„Кърменето е една от най-ефективните и рентабилни инвестиции, които държавите могат да направят – инвестиция в здравето на техните най-млади членове и в бъдещото здраве на техните икономики и общества. Ако не инвестираме в кърмене, то не инвестираме в здравето на бебетата и майките и плащаме двойната цена – на изгубени животи и пропуснати възможности“, заяви г-н Антъни Лейк, Изпълнителен директор на УНИЦЕФ.

Данните показват, че в 5 от най-бързо развиващите се икономики в света – Китай, Индия, Индонезия, Мексико и Нигерия – липсата на инвестиции в кърменето води всяка година до 236 000 случаи на смърт сред децата и до 119 милиарда долара икономически загуби. В световен мащаб инвестициите в кърмене са твърде оскъдни. Всяка година правителствата в страните с ниски и средни доходи харчат приблизително 250 милиона долара за програми за кърмене, а дарителите осигуряват само допълнителни 85 милиона долара. Ето защо Глобалният колектив за кърмене призовава страните по света:

:: да увеличат инвестициите, за да повишат и честотата на кърмене от раждане до навършване на 2-годишна възраст на децата;
:: да прилагат стриктно Международния кодекс  за маркетинг на заместителите на майчина кърма както и да спазват резолюциите на Световната здравна асамблея – чрез строги законодателни мерки, които да бъдат мониторирани от независими организации, които нямат конфликт на интереси;
:: да въведат платен, семеен отпуск и политики, подкрепящи кърменето на работното място, базирани на стандартите на Международната организация на труда, включително разпоредби и за неправителствения сектор;
:: да приложат „10 стъпки за успешно кърмене“ в родилните отделения , включително чрез осигуряване на кърма за болните и уязвими бебета.
:: да подобрят достъпа до обучени консултанти по кърмене, като част от цялостните политики в подкрепа на кърменето и програмите в здравните заведения;
:: да заздравят връзката между здравните заведения и общностите и да насърчат общностно-базирани мрежи, които защитават, насърчават, популяризират и подкрепят кърменето;
:: да укрепят системите за мониторинг, които следят напредъка, който се постига вследствие на политиките, програмите и финансирането за постигане както на националните, така и на глобалните цели за кърмене.

Кърменето е от решаващо значение за постигане на много от Глобалните Цели за устойчиво развитие, приети от държавите-членки на ООН. То подобрява храненето (Глобална Цел №2), предпазва от детска смъртност и намалява риска от незаразни заболявания (Глобална Цел №3), подкрепя познавателното развитие и образованието (Глобална Цел №4). Кърменето дава възможност да се изкорени крайната бедност, отразява се положително и на икономическия растеж и води до намаляване на неравенствата.

Бележка до медиите:  
Мултимедийно съдържание можете да намерите тук (here).  
Посетете http://uni.cf/breastfeeding – за да свалите „Глобалната карта за оценка на кърменето“ и „Подхранване на здравето и благосъстоянието на нациите: Инвестиции в подкрепа на кърменето“.

За Глобалния колектив за кърмене:  
Съвместна инициатива на УНИЦЕФ и СЗО – Глобалният колектив за кърмене цели да мобилизира политическа, правна, финансова и обществена подкрепа за кърмене, което ще бъде от полза за майките, децата и целите общества.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:
Жаклин Цочева, Директор Комуникации в УНИЦЕФ България  
Тел.: 02/9696207    
E-mail: jtzocheva@unicef.org  

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Националният статистически институт подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество

21.05.2018 in Новини

УНИЦЕФ и Националния статистически институт подписаха меморандум за ...

ПАТРОНАЖНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ ЗА МАЙКИ И МАЛКИ ДЕЦА: СКОРО ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА БЪЛГАРИЯ

21.03.2018 in Новини

Разширяване на жизненоважна услуга за майки и малки деца ...

Не се вижда краят на седемгодишната война в Сирия: децата с увреждания в риск от изключване

12.03.2018 in Новини

През 2017 г. екстремно и безразборно насилие уби най-много деца - 50% повече от 2016 ...

Смъртността на новородените в световен мащаб остава тревожно висока

20.02.2018 in Новини

За бебетата от най-добре развитите страни е до 50 пъти по-малко вероятно да умрат през първия месец от живота ...

Нова кампания на бутици GIULIAN ще подкрепя проектите на УНИЦЕФ в България до края на годината

13.11.2017 in Новини

„Защото твоят нов часовник не само ще показва точното време, а ще дари безценно време на ...

PlayPark и УНИЦЕФ – „За всяко дете - ИГРА“

06.11.2017 in Новини

„Подаваме ръце, защото ни е ...

УНИЦЕФ: Само 15 държави по света имат трите основни национални политики, които подпомагат семейства с малки деца

21.09.2017 in Новини

Според нов доклад около 85 милиона деца под 5 г. от 32 държави, които не предлагат на семействата двегодишно безплатно ...

A training course: The Best Start in Life: Early Childhood Development for Sustainable Development

20.09.2017 in Новини

This course draws from research in neuroscience, psychology, economics, anthropology and program implementation and ...

10-те най-чести въпроса за кърменето

02.08.2017 in Новини

Кърмените деца се развиват най-добре, когато се слагат на гърда толкова често и толкова дълго, колкото искат. ...

В световната седмица на кърменето УНИЦЕФ България и партньори стартират дългосрочна насърчителна кампания

01.08.2017 in Новини

Бебетата и майките по света страдат заради липсата на инвестиции за подкрепа на кърменето, показва най-новият глобален ...

A training course: The Best Start in Life: Early Childhood Development for Sustainable Development

20.09.2017 in Публикации

This course draws from research in neuroscience, psychology, economics, anthropology and program implementation and ...

10-те най-чести въпроса за кърменето

02.08.2017 in Публикации

Кърмените деца се развиват най-добре, когато се слагат на гърда толкова често и толкова дълго, колкото искат. ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.