Децата и медиите. Мисия: етично отразяване

Децата и медиите. Мисия: етично отразяване

 

Професионалната журналистика има ролята и отговорността не само да зачита детските права, но и активно да ги отстоява в медиите

УНИЦЕФ и Асоциацията на европейските журналисти разработиха принципи и насоки, чрез които да помага на журналистите да отразяват свързаните с деца въпроси по такъв начин, че да могат да служат на обществения интерес, като същевременно не накърняват правата на децата

Свали от тук: Наръчник за журналисти "Етично отразяване на децата в медиите"

Необходимо е укрепване на съзнанието относно правата на детето сред обществеността в България. Медиите продължават да бъдат основното средство за комуникация, застъпничество и мобилизиране на ресурси в подкрепа на правата на детето. Въпреки огромния потенциал на традиционните медии и социалните мрежи да насърчават промените в социалните норми, нагласи и поведения, предизвикателство остава етичното отразяване на проблемите, свързани с деца. Въз основа на изследване, поръчано от УНИЦЕФ България през 2013 г., е направено заключението, че правата на детето често се нарушават в масовите медии (както традиционните, така и цифровите) поради пропуски в професионалния капацитет на журналистите (което налага укрепването му) и поради липса на достатъчно познания относно същността на правата на детето (което налага повишаване на осведомеността).  Необходимо е подобряване на журналистическото отразяване и професионализъм по отношение на децата в най-неблагоприятно и уязвимо положение, така че да се засили приносът на медиите за повлияването върху общественото мнение и възпитаването на благоприятни за децата социални норми. Друго предизвикателство е непропорционално слабото представителство на децата и юношите в медиите. Това е парадоксално предвид данните от ново проучване на УНИЦЕФ, проведено през 2017 г., според което медийното съдържание е сред най-интересните, въздействащи и обсъждани теми сред самите деца и юноши. 

Четири от всеки десет деца у нас живеят в материални лишения. За сравнение, в ЕС този дял е средно едно на всеки 10 деца. Има още много фактори, допринасящи за уязвимостта на децата и тези фактори трябва да бъдат взети предвид от професионалистите, работещи в медиите (напр. етнически произход, религия, увреждания, социален статус, полова идентификация и обществени норми). Според Конвенцията на ООН за правата на детето (най-широко ратифицираният международен договор за човешки права, който България е приела през 1991 г.) и според българското законодателство дете е всяко човешко същество на възраст под 18 години. Какво трябва да имаме предвид, когато отразяваме теми, свързани с деца, и насърчаваме и защитаваме правата на децата чрез медиите в България? Даваме ли достатъчна гласност не само на проблемите на децата, но и на техните мнения и идеи като пълноправни членове на обществото?

През 2018 г. УНИЦЕФ стартира в България дългосрочна инициатива за етично отразяване на свързаните с деца проблеми и насърчаване съблюдаването на правата на детето в медиите. Проектът, изпълняван съвместно с Асоциация на европейските журналисти — България, подкрепя гарантирането на правата на децата при контакта им с медиите или при излагането им на публичност в съответствие с Конвенцията за правата на детето, българското законодателство и Етичния кодекс на българските медии.

Той се явява продължение на шестмесечен проект от 2017 г., в резултат на който е сформирана коалиция от журналисти и други имащи отношение професионалисти (експерти по връзки с обществеността, психолози, юристи, вземащи решения и влиятелни фигури), които — чрез подходи, основаващи се на включване на участието на децата и младежите и приобщаването им — направиха възможно създаването на наръчник за етични стандарти и на програми за обучение на журналисти, фото- и видеорепортери. Настоящият проект е в подкрепа на развитието на две нови програми: интерактивен курс за студенти и програма за експерти по връзки с обществеността; както и академии за обучаване на обучаващи, а в последствие — и на професионалисти от медийните среди, експерти по връзки с обществеността и студенти. През месец април 2018 г. ще бъде организирана международна конференция с цел повишаване на осведомеността и развитие на капацитета, която ще положи основите на по-мащабна, дългосрочна комуникационна кампания.

За УНИЦЕФ: 
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.

За повече информация: 
Ивайло Спасов, УНИЦЕФ в България 
Тел.: 0888406383, Ел.поща: ispasov@unicef.org

УНИЦЕФ и област Монтана продължават сътрудничеството за благосъстоянието на всички деца

06.07.2018 in Новини

Д-р Джейн Муита с първо посещение на терен в област ...

Д-р Джейн Муита е новият Представител на УНИЦЕФ за България

02.07.2018 in Новини

УНИЦЕФ и правителството на Република България започват нова програма за сътрудничество за периода 2018-2022 ...

Суша, войни и недохранване правят 2017 година рекордна с предоставената животоспасяваща помощ за деца

29.06.2018 in Новини

УНИЦЕФ изразходва безпрецедентни 550 милиона щатски долара за доставки, за да реагира на хуманитарни ...

„Силата на родителството и благосъстоянието на децата“

31.05.2018 in Новини

Към засилване на подкрепата за родителите в грижите за ...

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Националният статистически институт подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество

21.05.2018 in Новини

УНИЦЕФ и Националния статистически институт подписаха меморандум за ...

УНИЦЕФ и АЕЖ с обща мисия за по-етично отразяване на деца в медиите

26.04.2018 in Новини

Пътеводител за етично отразяване на деца в ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.