Децата нямат право да гласуват, но имат право на глас

Децата нямат право да гласуват, но имат право на глас

 
 
Отворено писмо от УНИЦЕФ България
 
 
 
До
Всички политически партии,
граждански сдружения и избиратели
 
27. март, 2013 г.
 
Уважаеми политици и граждани,
 
Над 1 300 000 са децата на България. Те нямат право да гласуват, но имат право на глас.
След по-малко от два месеца в България ще се проведат парламентарни избори и резултатите от тях ще имат най-голямо значение и най-дълготрайни последици именно за децата. Децата в България имат право на живот, който да гарантира развитието им като равноправни и пълноценни граждани на държавата.
 
Какво е важно за ДЕЦАТА и тяхното по-добро настояще и бъдеще:
Да им дадем възможност за най-добрия старт в живота. Грижите в ранната детска възраст са основополагащи за успешното развитие на човека. Качествено и достъпно здравеопазване за бременните майки и малките деца, добро хранене и стимулиране на интелектуалното израстване в най-ранна възраст, достъп до услуги за закрила и подкрепа на родителите и децата ще гарантират пълноценното развитие на всяко дете.
 
Инвестициите в ранното детско развитие са гаранция за просперитета на всяка държава.
 
Да подкрепим семействата в грижата им за техните деца. Родителите носят отговорността децата им да растат здрави и успешни хора. От техните умения за правилното им отглеждане зависи и бъдещето на децата. Разработването на програми за подкрепа на семействата, особено на уязвимите и бедните семейства, създаването на стабилна мрежа за социална подкрепа, съобразена с индивидуалните потребности на всяко семейство, осигуряването на възможности за работа и добри условия на живот ще допринесе за намаляване на рисковете и ще гарантират сигурност за живота и развитието на децата.
 
Да осигурим качествено и достъпно за всички образование, за да спрем порочния кръг на бедността.
Създаване на включващи и съобразени с потребностите на всички деца програми, които насърчават емоционално, социално, когнитивно и физическо развитие на децата, независимо от техния етнически, здравен и социален статус.
 
Като водеща организация за децата УНИЦЕФ отправя апел към вас развитието и закрилата на всички деца на България да бъде основен приоритет.
 
Инвестицията в развитието на децата е най-добрата инвестиция, която гарантира икономическо развитие и социална стабилност. Това е въпрос на спазване на основни човешки права и необходимата стъпка напред.
 
Може ли България да си позволи да не направи това?
 
УНИЦЕФ България
 
 

77 милиона новородени в световен мащаб са лишени от майчина кърма в първите часове от техния живот

29.07.2016 in Новини

Забавянето на кърменето повишава рисковете за живота на новородените с ...

Bulgaria ON AIR и УНИЦЕФ България стартират съвместна кампания за правото на децата на глас и етичното им отразяване в медиите

30.05.2016 in Новини

Целта е насърчаване на консултациите с деца и зачитане правото им на мнение по всички въпроси, които ги ...

Проведете урок за правата на детето по случай 26 години КООНПД

11.11.2015 in Новини

ЗАЩОТО ВСИЧКИ ДЕЦА ПО СВЕТА ИМАТ ЕДНО ОБЩО НЕЩО. ТЕХНИТЕ ПРАВА. ...

Годишна среща на Мрежата на общините, приятели на детето

14.11.2013 in Новини

На 13 и 14 ноември 2013 г се проведе годишната среща на Мрежата на общините, приятели на ...

Децата нямат право да гласуват, но имат право на глас

03.04.2013 in Новини

Над 1 300 000 са децата на България. Те нямат право да гласуват, но имат право на глас. След по-малко от два месеца в ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.