Невидимите деца

Невидимите деца

Хиляди невидими деца живеят сред нас. Помогни на децата с увреждания да заемат своето място! Нека видим "невидимите" деца!

УНИЦЕФ България стартира кампания (февруари-май 2009 г.) за промяна на нагласите към "различните", "невидимите" деца, които сме свикнали да наричаме деца с увреждания, с интелектуални затруднения, с проблеми в душевното здраве, деца с проблемно поведение или деца със специални потребности. Тези деца и техните семейства са постоянно изправени пред редица трудности в ежедневието си. А трудностите, най-често са резултат от средата им на живот, отношението на обществото към тях, а не последствие от техните увреждания. Техните и възможности са подценявани, а нуждите им са пренебрегвани. При подходяща подкрепа на тези деца, те могат да развият пълния си потенциал и да се интегрират пълноценно в обществото.

Защо?
- Защото там, където другите виждат проблеми, ние виждаме възможности
- Защото там, където другите виждат тежест, ние виждаме гордост
- Защото там, където другите виждат бреме, ние виждаме любов
- Защото най-уязвимите деца са наш приоритет

Необходима е промяна в обществените нагласи към децата със специални потребности. Нужно е и представяне на добър модел за интегрирани услуги в общността за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. "Детският кът за развитие" в гр. Русе ще предоставя психологическа подкрепа и терапия за децата с увреждания и техните семейства. Реалните резултати ще бъдат по-доброто интегриране на децата, подобряване на техните способности за общуване, достигане на техния пълен потенциал, превенция на изоставяне, по-добра грижа и т.н.

УНИЦЕФ работи в партньорство с правителството, местните власти, неправителствения сектор за промяна в политиките, системата за грижи и благосъстоянието на децата в България. Водещият принцип е спазването на Конвенцията на ООН за правата на децата, която дава мандат на УНИЦЕФ да работи на световно ниво.

Резултати от проект "Семейство за всяко дете"

14.01.2016 in Проекти

Какво постигнахме заедно от 2010 до 2015 година в област ...

УНИЦЕФ: 2 700 000 деца по света живеят в институционална грижа

01.06.2017 in Новини

Най-големият дял в е страните от Централна и Източна Европа – но липсват данни за най-уязвимите деца ...

Различни като нас

26.02.2016 in Новини

„Всяко дете е индивидуална личност. То само по себе си е мъничка планета и ние трябва да се отнасяме към него с ...

Световен ден на радиото

12.02.2016 in Новини

Няма спор за важността на радиото когато се случи бедствие. ...

Зона ЗаКрила отвори врати в Шумен

27.01.2016 in Новини

Детският център за застъпничество и подкрепа е създаден с подкрепата на УНИЦЕФ и bTV, в партньорство с Община Шумен и ...

Резултати от проект "Семейство за всяко дете"

14.01.2016 in Новини

Какво постигнахме заедно от 2010 до 2015 година в област ...

Измерване на детската бедност

11.01.2013 in Публикации

Настоящият доклад представя последните съпоставими в международен план данни за детската депривация и относителната ...

Невидимите деца

13.12.2009 in Видео

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.