Училище без насилие

Училище без насилие

Със своята кампания срещу насилието над деца УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето целят да повишат обществената чувствителност към явлението – насилие над деца. Един от основните акценти на кампанията е свързан с популяризиране на 24-часовата, Гореща телефонна линия за деца. Линията е безплатна, с национално покритие и предлага на децата един достъпен начин за получаване на съвети, информация и помощ в случаи на насилие и други проблеми.

„Училище без насилие"

Друг важен акцент в кампанията е проектът за превенция на насилието между децата в училище. Това е една нова съвместна инициатива на УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето, която има за цел формиране на безопасна училищна среда. Първоначално, през настоящата учебна година проектът ще се реализира в 6 пилотни училища на територията на град София. Във всяко от тези училища с активното участие на децата ще се изгради система от ценности и правила, които да ръководят отношенията между децата и да не допускат прояви на насилие.

През 2009 г. моделът на проекта „Училище без насилие" беше документиран и заедно с материалите за обучение беше разпространен в регионалните инспекторати на Министерството на образованието, младежта и науката, както и в училищата и общините в страната. Окончателните резултати от проекта в пилотните училища показаха, че всички форми на насилие и най-вече на физическото насилие в училище и училищния двор са намалели от 24,4 % през юни 2008 г. на 19,6 % през юни 2009 г. Най-същественото постижение на проекта беше подобряването на комуникацията между деца и родители (близо два пъти), което доведе до по-ефективна превенция на насилието над деца.

Национална гореща телефонна линия за деца

На 14 ноември 2007 г. официално бе открита 24-часова Националната гореща телефонна линия за деца 0800 19 100 „Говори с приятел" от УНИЦЕФ, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Фондация „Център Надя". Тя има национално покритие, безплатна е за този, който се обажда и спазва принципите на конфиденциалност и анонимност. Линията предоставя кризисна интервенция, консултиране, специализирана информация за правата на децата, и насочва децата към подходящите социални услуги. В случаите, когато съществува опасност за живота и здравето на детето, екипите, обслужващи линията, осъществяват пряка връзка със службите за спешно реагиране - Бърза помощ, Полиция, Пожарна. Горещата телефонна линия помага за укрепването на националната система за закрила на децата и хармонизира националните практики с утвърдените международни стандарти в областта на закрилата и грижите за деца.

Националната гореща телефонна линия за деца стартира през април 2009 г. под ръководството на Държавната агенция за закрила на детето. Беше извършено независимо външно оценяване на работата на линията, управлявана от Фондация „Център Надя" и бяха изготвени конкретни препоръки относно бъдещата работа на горещата линия. Общият брой на повикванията за периода от ноември 2007 г. до март 2009 г. е 1 059 582. Повечето от важните повиквания са били по проблеми, свързани с насилие (35%), семейни проблеми (16%) и психо-социални проблеми (10%). В тази връзка беше изготвена нормативна рамка и беше поето задължение за разработване на протоколи за междуинституционално сътрудничество и взаимодействие на местно равнище.

Повече инвестиции в здравето на юношите

01.02.2017 in Новини

Данните от изследването за България алармират за нуждата от засилване на националните усилия за подобряване на здравето ...

Световен ден на радиото

12.02.2016 in Новини

Няма спор за важността на радиото когато се случи бедствие. ...

1,4 милиарда щатски долара са необходими, за да може всяко сирийско дете да се върне обратно в училище, обявиха хуманитарни агенции

04.02.2016 in Новини

Само набирането на още средства от дарители би могло да спаси едно цяло поколение от последствията на конфликта в ...

УНИЦЕФ: Децата и жените вече са повече спрямо мъжете, търсещи убежище в Европа

02.02.2016 in Новини

За пръв път от началото на бежанската и мигрантска криза в Европа броят на жените и децата, които търсят убежище, е ...

Зона ЗаКрила отвори врати в Шумен

27.01.2016 in Новини

Детският център за застъпничество и подкрепа е създаден с подкрепата на УНИЦЕФ и bTV, в партньорство с Община Шумен и ...

Правителствата в Централна и Източна Европа и Централна Азия се ангажират с изкореняване на насилието над деца

12.11.2014 in Новини

За хиляди деца в Централна и Източна Европа и Централна Азия проявите на насилие са всекидневие. Повече от две-трети от ...

УНИЦЕФ: Нови данни представят сериозното разпространение на насилието над деца по света

04.09.2014 in Новини

Най-големият обем от събрани до момента данни за насилието над деца показва стряскаща степен на физическо, сексуално и ...

ИКЕА удвоява даренията в кампанията за плюшени играчки

14.11.2013 in Новини

В началото на седмицата ИКЕА стартира глобалната си благотворителна кампания „Плюшени играчки в помощ на ...

ING ще подпомага работата на УНИЦЕФ за децата на България

06.02.2013 in Новини

ING България и УНИЦЕФ България подписаха договор за дарение, с което финансовата институция ще подпомогне провеждането ...

Сирийски деца бежанци се приспособяват към новите си училища в Ливан

14.01.2013 in Новини

УНИЦЕФ докладва за интеграцията на сирийски деца бежанци в ливанските училища. “Моята къща в Сирия е нападната от ...

УНИЦЕФ: Нови данни представят сериозното разпространение на насилието над деца по света

04.09.2014 in Публикации

Най-големият обем от събрани до момента данни за насилието над деца показва стряскаща степен на физическо, сексуално и ...

ING ще подпомага работата на УНИЦЕФ за децата на България

06.02.2013 in Партньори

ING България и УНИЦЕФ България подписаха договор за дарение, с което финансовата институция ще подпомогне провеждането ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.