Виж ги. Чуй ги. Разкажи.

Виж ги. Чуй ги. Разкажи.

ВИЖ ГИ макар раните, синините и следите от бой по мен да са невидими. Не ги показвам, защото близките ми ме научиха да крия страданието си. Знам вината беше моя, така ме наказваха.

ЧУЙ ГИ макар хлипанията ми да са трудно доловими. Не се оплаквам, защото не знам как да споделя болката, страха и самотата.

РАЗКАЖИ макар и да ти е трудно, но може да си единственото живо същество, което да има куража да ме защити. Аз не мога да се спрaвя без твоята помощ.

Ако знаеш или подозираш, че дете в семейството е жертва на насилие, можеш да му помогнеш!

- можеш да подадеш сигнал до Отдела за закрила на детето при Дирекция социално подпомагане в общината, в която живееш. Не забравяй да включиш данни на детето и информация за семейството, така че отделът да може да предприеме действия. Отделът за закрила на детето би следвало да се активизира дори в случаи на анонимен сигнал, стига в жалбата  да има данни за семейството;

- можеш да се обадиш в полицията, в детска педагогическа стая;

- можеш да уведомиш персонала на детската градина или училището, които посещава детето;

- можеш да се обърнеш към Центъра за обществена подкрепа или друга социална служба, тя би следвало да предаде сигнала по съответната процедура.

Адресите на ОЗД, полиция и центровете за обществена подкрепа, както и повече информация за това как можеш да помогнеш на дете, потърси на www.vij-chui-razkaji.bg

Ако знаеш, че бият дете обади се на 0 800 19 100. Може да се окажеш единственото живо същество, което ще спаси дете от насилие.

Кампанията "Виж ги. Чуй ги. Разкажи" се осъществява от сдружение Институт по социални дейности и практики, със съдействието на фондация "Ничии деца" от Полша. Целта на кампанията е да се повиши чувствителността на възрастните към физическото насилие, на което децата често стават жертви, както и тяхната информираност относно ефективните начини да се помогне на дете-жертва на насилие.

Кампанията се подкрепя от УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детото.

УНИЦЕФ: 2 700 000 деца по света живеят в институционална грижа

01.06.2017 in Новини

Най-големият дял в е страните от Централна и Източна Европа – но липсват данни за най-уязвимите деца ...

УНИЦЕФ и МВР подписаха Меморандум за сътрудничество

08.03.2016 in Новини

Детският фонд на ООН и органите на реда ще си съдействат за гарантиране правата на децата в конфликт със закона, децата ...

Зона ЗаКрила отвори врати в Шумен

27.01.2016 in Новини

Детският център за застъпничество и подкрепа е създаден с подкрепата на УНИЦЕФ и bTV, в партньорство с Община Шумен и ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.