Всяко дете иска семейство - национална кампания за приемна грижа

Всяко дете иска семейство - национална кампания за приемна грижа

КАКВО Е ПРИЕМНА ГРИЖА?
Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен дом, защото техните родители не са в състояние да полагат грижи за тях.

КАКВИ СА ДЕЦАТА, КОИТО ИМАТ НУЖДА ОТ ВАШАТА ГРИЖА?
Има много причини, поради които родителите не са в състояние да се грижат за децата си. Те могат да бъдат крайна бедност, липса на собствен дом, продължително заболяване или инвалидност, разпадане на семейството при смърт на родител, развод или раздяла.

Досега децата, лишени от родителски грижи, се настаняваха в домове за деца без родители. Но събраният в тази насока опит сочи, че това не е най-добрия начин за тяхното отглеждане. Грижите, получавани там, не могат да осигурят семейната среда, така необходима на тези деца, за да се подготвят за живота си като възрастни.
КОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ?
Нужни са много и различни семейства за много и различни деца.
За да бъдете приемен родител е необходимо:

- да сте сигурни в решението си;
- семейството ви да приема идеята да станете приемен родител;
- да покажете, че имате желание да се грижите за деца и да се включите в обучение по приемна грижа;
- да имате достатъчно пространство в дома си и време, за да се грижите и да общувате с детето;
- да проявявате разбиране към нуждите на настаненото дете и желание да работите в партньорство със социалните работници;
- да не сте осъждани, да не сте в лошо здравословно състояние или да имате проблеми с алкохол и наркотици.

 КАК ДА СТАНЕТЕ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ?
Да станеш приемен родител е отговорно решение. Точно поради това набирането на приемни родители започва с осигуряване на информация  относно приемната грижа и децата, които се нуждаят от нея, за да ви помогнат да прецените дали това е подходящ избор за вас и вашето семейство.

Стъпка 1: Информация

Как да станете приемен родител ще научите в областните центрове по приемна грижа, отдел „Закрила на детето" към вашата община и на тел: 0700 12 170

Стъпка 2: Проучване - Специалисти ще проведат интервюта с вас, вашите поръчители и семейството ви

Стъпка 3: Обучение - Ще преминете курс на обучение
Стъпка 4: Одобрение - Ще бъдете вписани в регистъра на приемните родители с решение на дирекция „Социално подпомагане". Ако сте одобрени за професионален приемен родител, ще сключите трудов договор
Стъпка 5: Опознаване - Ще имате предварителни срещи с детето, за да се опознаете и сближите
Стъпка 6: Настаняване и подкрепa - Ще приемете детето в дома си и ще станете негови приемни родители за определен период. Ще полагате грижи за него с подкрепата на социалните работници. Екипът по приемна грижа ще ви оказва пълно съдействие с информация и съвети.

КАКВА ПОДКРЕПА ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ КАТО ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ?

- обучение от специалисти в областта на приемна грижа;
- непрекъсната подкрепа и консултации от социален работник;
- приемните родители могат да посещават група за подкрепа, за да споделят преживяванията си и да си помагат;
- съдействие и подкрепа в случаите, когато приемното дете поддържа контакт с родното си семейство;
- ежемесечна финансова помощ за издръжка на детето, която е различна в зависимост от неговата възраст. В случаите, когато детето има специални здравословни нужди или е с увреждане, се получава и допълнителна финансова помощ.
- трудово възнаграждение за професионалните приемни родители.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Областни центрове по приемна грижа - контакти - www.priemime.bg

Агенция за социално подпомагане

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

Наредба за условията и реда на кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

Методика за условията и начина за предоставяне на социалната услуга "приемна грижа"

Резултати от проект "Семейство за всяко дете"

14.01.2016 in Проекти

Какво постигнахме заедно от 2010 до 2015 година в област ...

Оценка на закриването на ДДМУИ – с. Могилино

27.02.2014 in Проекти

По поръчка на УНИЦЕФ няколко изследователи посетиха услуги в общността, в които са настанени деца и младежи, ...

Отчетоха междинни резултати от проекта “Семейство за всяко дете”

31.10.2013 in Проекти

За 2013 г. към 1572 семейства са картографирани в областта и на тях им се оказват социални услуги, които предлагат ...

Семейство за всяко дете - трети междинен отчет

21.05.2013 in Проекти

През последните повече от 15 години в страната активно се развиват услуги за закрила на децата, насочени към различни ...

Истинска история: Младен

14.05.2013 in Проекти

Преди няколко години, когато станах приемна майка, не вярвах, че през дома ми ще преминат толкова много бебета. Самата ...

За едно щастливо детство

01.03.2018 in Новини

„Да се намери най-краткият път до сърцето на една майка понякога означава да се спаси детето й“. ...

Оценка на проект "Семейство за всяко дете" в област Шумен, България

03.10.2017 in Новини

Окончателен доклад от оценката на проекта и становище на УНИЦЕФ ...

Да четем заедно

27.08.2017 in Новини

Вижте брошурата "Защо е важно да четем на детето", създадена с подкрепата на Orange Center и УНИЦЕФ България. ...

Как да гледате филма „Началото на живота“

13.06.2017 in Новини

Можете да организирате прожекция или да гледайте филма вкъщи. ...

УНИЦЕФ: 2 700 000 деца по света живеят в институционална грижа

01.06.2017 in Новини

Най-големият дял в е страните от Централна и Източна Европа – но липсват данни за най-уязвимите деца ...

МАЛКИ ИСТОРИИ: ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

14.11.2016 in Новини

Темата на историята е какво искам за всяко ...

Водата е….време да бъдеш дете

29.08.2016 in Новини

Липсата на чиста вода и санитарно-хигиенни условия изяжда времето на ...

77 милиона новородени в световен мащаб са лишени от майчина кърма в първите часове от техния живот

29.07.2016 in Новини

Забавянето на кърменето повишава рисковете за живота на новородените с ...

Контакт „кожа до кожа“ или за непрекъснатият контакт между майката и бебето веднага след раждането

26.07.2016 in Новини

Д-р Анета Попиванова, педиатър-неонатлог, IBCLC Началник отделение „Физиологично”, Клиника по неонатология, САГБАЛ ...

Децата от гр. Каолиново се радват на новото си пространство за игри

30.05.2016 in Новини

С удоволствие се забавляват и с психомоторните модули, с играчките предоставени от ...

Щастливи заедно

11.04.2016 in Новини

„Хората толкова се страхуват от разнообразието, че не искат да се свързват с никой, който не се побира в кутия с етикет ...

По-добро развитие на мозъка: Нови хоризонти в ранното детско развитие

06.04.2016 in Новини

Най-новите постижения в невронауките поставят началото на революционна промяна в начина, по който мислим за детското ...

Споделени мигове

28.03.2016 in Новини

„Каквото и щастие да съм преживявала до този момент, нищо не може да се сравни с удоволствието да кърмя дъщеря си. ...

УНИЦЕФ: Поредица от публикации на „Лансет“ дават неоспорими доказателства, че кърменето спасява животи

29.01.2016 in Новини

Кърменето води до намаляване на детската смъртност и по-ниски нива на рак на гърдата и рак на ...

Резултати от проект "Семейство за всяко дете"

14.01.2016 in Новини

Какво постигнахме заедно от 2010 до 2015 година в област ...

Последното дете от Дома за медико-социални грижи в гр. Шумен беше настанено в приемно семейство

27.08.2015 in Новини

Всяко дете има право да живее в семейна среда. Настаняването на деца в институции е вредно за тяхното ...

През 2015 г. УНИЦЕФ откри нови филиали на Семейно-консултативните центрове в страната

23.07.2015 in Новини

УНИЦЕФ България помага на все повече деца и семейства с предоставяне на консултации и ...

Отчетоха междинни резултати от проекта “Семейство за всяко дете”

31.10.2013 in Новини

За 2013 г. към 1572 семейства са картографирани в областта и на тях им се оказват социални услуги, които предлагат ...

Истинска история: Младен

14.05.2013 in Новини

Преди няколко години, когато станах приемна майка, не вярвах, че през дома ми ще преминат толкова много бебета. Самата ...

Оценка на проект "Семейство за всяко дете" в област Шумен, България

03.10.2017 in Публикации

Окончателен доклад от оценката на проекта и становище на УНИЦЕФ ...

Да четем заедно

27.08.2017 in Публикации

Вижте брошурата "Защо е важно да четем на детето", създадена с подкрепата на Orange Center и УНИЦЕФ България. ...

По-добро развитие на мозъка

04.11.2016 in Публикации

Нови хоризонти в ранното детско ...

По-добро развитие на мозъка: Нови хоризонти в ранното детско развитие

06.04.2016 in Публикации

Най-новите постижения в невронауките поставят началото на революционна промяна в начина, по който мислим за детското ...

Семейство за всяко дете - трети междинен отчет

21.05.2013 in Публикации

През последните повече от 15 години в страната активно се развиват услуги за закрила на децата, насочени към различни ...

Програма за обучение на кандидати за приемни родители

06.02.2013 in Публикации

Компетентността на приемните семейства е ключова за постигане на целите на приемната грижа. Обучението в нашата страна ...

Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга "приемна грижа"

16.04.2010 in Публикации

Настоящата методика е разработена въз основа на Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане и ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.