Компания БЛАГОДЕТЕЛ

Подкрепете ни дългосрочно като КОМПАНИЯ БЛАГОДЕТЕЛ с месечни дарения.
Защото всяко дете заслужава детство! 

 


КАКВО Е ПРОГРАМА БЛАГОДЕТЕЛ?

През годините УНИЦЕФ успешно сътрудничи с бизнеса с цел закрила правата на децата и набиране на средства за подобряване на живота им. Организацията финансира работата си изцяло от доброволни дарения, поради което ролята на частния сектор и корпоративните дарители е от ключово значение.

УНИЦЕФ създаде програма за дългосрочно сътрудничество с бизнеса – КОМПАНИЯ БЛАГОДЕТЕЛ, която обързва в обща мисия водещи компании в страната и техните служители.

Месечните дарения са най-ефективният начин да подкрепите работата ни за децата, защото ни позволява да планираме мащабни и устойчиви проекти.


 НА КОГО ЩЕ ПОМОГНАТ ВАШИТЕ МЕСЕЧНИ ДАРЕНИЯ?

Вашата редовна подкрепа ще подпомогне дейността на УНИЦЕФ по света и проектите ни в страната:

- Семейство за всяко дете – Семейно консултативни центрове за деца и семейства в риск

- Най-добър старт за всяко дете - Центрове за майчино и детско здраве

- Бъдеще без насилие – Терапевтични услуги за деца пострадали от насилие

- Да пораснем заедно - Работилници за родители на малки деца

- Подкрепа за деца с увреждания

- Хуманитарни кризи


КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ПРОГРАМА БЛАГОДЕТЕЛ В 3 СТЪПКИ?

1. Изберете фирмено месечно дарение от 100/ 300/ 500/ 1000 лв. или друга сума.

2. Изберете начин на дарение - по банков път или онлайн на www.unicef.bg

3. Осигурете възможност на вашите служители да даряват чрез работна заплата.

Дарителска сметка на УНИЦЕФ България:
IBAN: BG34RZBB91551065034919, BIC: RZBBBGSF 
Валута: Български лева (1 евро=1.956 лв.)


 КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ КАТО КОМПАНИЯ БЛАГОДЕТЕЛ НА УНИЦЕФ?

- Принадлежност към глобалното семейство редовните дарители на УНИЦЕФ.

- Името на компанията ще бъде публикувано на www.unicef.bg в секция „Компании БЛАГОДЕТЕЛ“.

- Възможност да популяризирате приноса на компанията към УНИЦЕФ чрез използване на логото на БЛАГОДЕТЕЛ върху рекламни материали (при месечно дарение от 500 лв. или повече след съгласуване с УНИЦЕФ).

- Редовна комуникация от УНИЦЕФ чрез месечен електронен бюлетин с информация за това как дарението ви помага на децата в нужда.

- Годишен сертификат за приноса на компанията за благосъстоянието на децата в България и по света като БЛАГОДЕТЕЛ. Удостоверение за данъчни облекчения*

* От 1 януари 2009 г.  УНИЦЕФ е включен в списъците на бенефициентите на дарения, с които се намалява данъчната основа по чл. 22 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 31 от ЗКПО с промени обнародвани в Държавен вестник бр.106 от 12 Декември 2008 г.

 

Oбщи условия на програма "Компания БЛАГОДЕТЕЛ" вижте тук


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Петя Петкова
Комуникация с дарители и фондонабиране УНИЦЕФ България
тел: 02/ 96 96 204; 02/ 96 96 208
е-mail: ppetkova@unicef.org

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.