Контакти

УНИЦЕФ България

гр. София 1504
бул. Княз Александър Дондуков 87

Тел.: +359 2 / 96 96 208
Факс: +359 2 / 96 96 209

Име Фамилия Е-mail Телефон

Информацията, която предоставяте тук не е публична и няма да бъде разкривана на трети лица. УНИЦЕФ гарантира, че името и адресът Ви няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за кореспонденция и ще спазваме пълна конфиденциалност съгласно Закона за защита на личните данни.


УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.