Контакти

УНИЦЕФ България

гр. София 1504
бул. Княз Александър Дондуков 87

Тел.: +359 2 / 96 96 208
Факс: +359 2 / 96 96 209

Име Фамилия Е-mail Телефон

Информацията, която предоставяте тук не е публична и няма да бъде разкривана на трети лица. УНИЦЕФ гарантира, че името и адресът Ви няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за кореспонденция и ще спазваме пълна конфиденциалност съгласно Закона за защита на личните данни.


УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни и територии.