Правата на децата

На 20.11.1989 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации приема Конвенцията за правата на детето – първата юридически обвързваща международна конвенция, която утвърждава човешките права на всички деца. Република България ратифицира Конвенцията с решение на ВНС от 11.04.1991 г. и от месец юни 1991 г. тя е в сила за страната и е част от вътрешното право. 
 
Пълният текст на Конвенцията на ООН за правата на детето може да откриете тук.
 
Конвенция на ООН за правата на детето - адаптирана версия за деца тук.
 
Общи коментари на Комитета по правата на детето на ООН, разясняващи Конвенцията тук.
 
 
 
 
                        
 
 

 

 Конвенцията за правата на детето на 25 г.

Осъществяването на едно обещание!

 

Преди 25 години светът даде важно обещение на децата: че ще направим всичко по силите и възможностите си, за да защитим и утвърдим техните права – да живеят и да растат, да учат, да бъде чут гласът им и да достигнат пълния си потенциал на развитие.

С наближаването на годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето (КПД), имаме много поводи да празнуваме: от намаляване на смъртността при новородените, през увеличаващата се посещаемост в училищата, до по-добрите шансове и възможности, предоставени на момичетата.

Въпреки цялостите постижения обаче, има и много деца, които са изпаднали дори в още по-голяма безизходица. Старите предизвикателства се комбинираха с нови проблеми и това лишава огромен брой деца от техните права, както и от възможности на развитие. За да преодолеем тези предизвикателства и да достигнем до децата, до които е най-трудно да се достигне, имаме нужда от нов начин на мислене и нов начин на изпълнение на нашата мисия.

Неслучайно КПД е най-бързо и най-широко ратифицираният международен документ в историята на човешките права. Конвенцията промени начина, по който се гледа на децата – към тях вече се отнасяме като към човешки същества с ясно определени права, а не като към пасивни обекти, нуждаещи се от грижа и благотворителност.

Приемането на тази Конвенция ясно показва огромния глобален ангажимент за разширяване и прилагане на правата на децата. Този безпрецедентен международен договор вдъхнови положителни промени във всички краища на света и подобри живота на милиони деца.

Историческата 25-та годишнина на КПД е повод за радост и гордост, но тя трябва да послужи и като спешно напомняне, че има още много за вършене. Твърде голям брой деца не се възползват от правата, на които се радват техните връстници.

Само рутинната дейност не е достатъчна, за да направим визията, заложена в Конвенцията, реалност за всяко дете. Ето защо светът се нуждае от нови идеи и подходи, чрез които да превърне този документ в пътеводител за развитието на всяко човешко същество във всяка една нация на Земята.

Не бива да се забравя, че принципите, заложени в международното законодателство за правата на човека, се прилагат както за възрастните, така и за децата. Конкретно децата се споменават в множество от инструментите на правозащитната рамка. Разработени са и специални стандарти за случаите, в които възникват определени нужди или притеснения, свързани с прилагането на права конкретно спрямо децатa.

В този смисъл, Конвенцията за правата на детето събира на едно място всички права, заложени в различни други документи. Тя дава гласност на всички тези права по един по-ясен и цялостен начин, като в същото време предоставя набор от основополагащи принципи, които оформят начина, по който възприемаме децата.

Този набор от правила и напътствия за прилагане на правата на детето очертава средата и необходимите средства, чрез които се дава възможност на всяко едно човешко същество да развие пълния си потенциал. Освен че поставя основополагащите принципи, върху които се прилагат всички права на детето, Конвенцията призовава за предоставянето на специфични ресурси и умения, необходими за подсигуряване на живота и развитието на децата в максимална степен. Документът също така изисква създаването на защитни механизми, които да предпазват децата от пренебрежение, експлоатация и тормоз.

Нека да помним: всички деца имат равни права. И всички тези права са взаимосвързани и еднакво важни. Конвенцията набляга на тези принципи и счита, че е от особена важност самите деца да осъзнаят и да зачитат правата си, както и тези на останалите. Особена роля в този процес имат родителите. Но степента, до която децата биха разбрали същността на проблемите, заложени в Конвенцията, е различна и зависи от съответната им възраст.

Конвенцията дава ясно да се разбере, че родителите са тези, които имат най-важната роля при отглеждането на децата. Документът насърчава родителите да се отнасят с правозащитната тематика по начин, който съответства на процеса на еволюция на възприятия и способности на техните деца. Темите, които родителите обсъждат с децата си; начинът, по който отговарят на техните въпроси; методите за дисциплиниране, до които прибягват – всички те се различават в зависимост от това дали детето е на 3, 9 или 16 години. 

И в целия този сложен процес, изпълнен с предизвикателства, но и с много надежда, УНИЦЕФ е основен партньор. Със своята над 60-годишна дейност в защита правата на децата, УНИЦЕФ е единствената организация, която е изрично спомената в КПД като източник на експертна подкрепа. За да съдейства на децата да посрещнат основните си потребности и да се разшири обсегът на предоставените им възможности, УНИЦЕФ помага чрез засилване и подобряване на закони и политики, както и чрез стрежема си Конвенцията за правата на детето да бъде разбрана и възприета на всички нива от обществото.

 

 

 

 

 УНИЦЕФ и АЕЖ с обща мисия за по-етично отразяване на деца в медиите

Пътеводител за етично отразяване на деца в ...

Световен ден на детето: Въпреки напредъка, 180 милиона деца са изправени пред по-лоши перспективи от тези на родителите си

Дейностите във връзка със Световния ден на детето в над 130 страни дават възможност на децата да разговарят за проблеми ...

A training course: The Best Start in Life: Early Childhood Development for Sustainable Development

This course draws from research in neuroscience, psychology, economics, anthropology and program implementation and ...

В световната седмица на кърменето УНИЦЕФ България и партньори стартират дългосрочна насърчителна кампания

Бебетата и майките по света страдат заради липсата на инвестиции за подкрепа на кърменето, показва най-новият глобален ...

ПЪРВИТЕ 7

Ранното детско развитие – перспективи, предизвикателства и ...

Становище на УНИЦЕФ

Проект за изменение на Критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на ...

Онлайн поведение на децата в България

Основни изводи от национално представително изследване на Национален център за безопасен ...

Кампанията „Време е за игра, време е за добри дела!“ изказва сърдечната си благодарност към всички по света, които я подкрепиха

Хиляди деца имат възможността да играят и през играта да се възползват от по-добри условия на живот, благодарение на ...

Световен ден на детето: Червена светлина за нарушения на правата на детето

Правата на милиони деца се нарушават всеки ден, заявява УНИЦЕФ днес, когато отбелязваме Световния ден на ...

Осъдено детство? Справедливост за всяко дете

УНИЦЕФ и Нова Броудкастинг Груп стартират съвместна информационна и застъпническа кампания за правата на децата в ...

Половин милион деца бежанци и мигранти са в риск от експлоатация на фона на кризата, която се превръща в печеливш бизнес за трафикантите

Децата често задлъжняват, заради тарифите на трафикантите. А тези дългове ги поставят в риск от експлоатация от страна ...

Кърменето – ключ към устойчиво развитие

Съвместно изявление на Изпълнителния директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк и генералния директор на Световната здравна ...

Интервю с омбудсмана на България и детския омбудсман на Норвегия - за УНИЦЕФ България

В началото на годината Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и омбудсманът на Република България подписаха Меморандум за ...

Комитет по правата на дететo: Заключителни наблюдения във връзка с консолидирания трети, четвърти и пети периодичен доклад за България

Напредък и предизвикателства във връзка с правата на децата в държавата-страна по Конвенцията на ООН за правата на ...

УНИЦЕФ: Призоваваме правителствата да вземат правилните решения сега, за да променим съдбата на най-уязвимите деца

Бедност, неграмотност и преждевременна смърт заплашват бъдещето на най-уязвимите деца в Централна и Източна Европа и ...

Децата от гр. Каолиново се радват на новото си пространство за игри

С удоволствие се забавляват и с психомоторните модули, с играчките предоставени от ...

Признание за всички деца в България, които се включиха в "Най-големият урок в света"

Президентът на Р България Росен Плевнелиев изтъкна пред ООН успеха на подкрепената от УНИЦЕФ България инициатива за ...

Моят глас е важен!

Пълен доклад от проучването на мненията на децата. ...

Основни ангажименти към децата при хуманитарни действия

Глобална рамка за хуманитарни действия за деца, създадена от УНИЦЕФ и ...

Различни като нас

„Всяко дете е индивидуална личност. То само по себе си е мъничка планета и ние трябва да се отнасяме към него с ...

Зона ЗаКрила в Шумен работи активно с децата от местните училища

Специалистите от Зона ЗаКрила в гр. Шумен провждат срещи и съвместни инициативи с ученици, за да ги запознават с ...

Ромските момичета и правото им на образование

Интервю със София Захова, етнолог и автор на доклад за УНИЦЕФ България - "Изследване на социални норми, които ...

Изследване на социални норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование

През последните 15 години се повишава образователното ниво на ромските момичета, включително сред сключилите детски ...

Резултати от проект "Семейство за всяко дете"

Какво постигнахме заедно от 2010 до 2015 година в област ...

Международен ден на детето: Справедлива възможност за децата бежанци и мигранти

Неравнопоставеността, насилието и нарушаването на правата са водещи в кризата с бежанците и мигрантите в ...

Световен ден на детето: Защо справедливостта има значение

Посланиците на добра воля на УНИЦЕФ Орландо Блум, Лиам Нийсън, Сър Роджър Мур, Шакира, Рики Мартин, Прианка Чопра, ...

Проведете урок за правата на детето по случай 26 години КООНПД

ЗАЩОТО ВСИЧКИ ДЕЦА ПО СВЕТА ИМАТ ЕДНО ОБЩО НЕЩО. ТЕХНИТЕ ПРАВА. ...

Представителят на УНИЦЕФ за България се срещна с омбудсмана на Р България

УНИЦЕФ приветства приемането на Закон за наказателно правосъдие за ...

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Националният институт на правосъдието подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество

Основната му цел е подобряване ефективността на правораздаването чрез качествено професионално обучение и повишаване на ...

bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични нужди

Основната цел на информационната и застъпническа кампания е създаване на приобщаваща среда в детските градини, ...

Интервю с Проф. Филип Джафи за УНИЦЕФ България

Професор Джафи е преподавател по психология и права на децата в университета в Женева, директор е на Центъра за ...

Интервю с Кристин Фиел за УНИЦЕФ България

Кристин Фиел е директор на "Детска къща" в Норвегия - това е център за застъпничество и подкрепа за деца, жертви или ...

Последното дете от Дома за медико-социални грижи в гр. Шумен беше настанено в приемно семейство

Всяко дете има право да живее в семейна среда. Настаняването на деца в институции е вредно за тяхното ...

УНИЦЕФ: Уязвимите деца и децата жертви на насилие често нямат достъп до правосъдие

Детският фонд на ООН призовава правителствата в България, цяла Европа и по света да проведат съдебна реформа, чрез ...

Изявление на УНИЦЕФ по повод връчването на Нобеловата награда за мир на Малала Юсуфзай и Кайлаш Сатяртхи

УНИЦЕФ поздравява Малала Юсуфзай и Кайлаш Сатяртхи, двама от най-влиятелните застъпници за правата на детето, по повод ...

Правата на децата, справедливостта и общото ни бъдеще

Есе от Антъни Лейк, изпълнителен директор на ...

НЕ на речта на омразата!

УНИЦЕФ България подкрепя Движението Не на Речта на омразата!, което ангажира младите хора да разберат и да научат ...

УНИЦЕФ, областна администрация - Сливен и общините в областта ще работят заедно в подкрепа на деца в риск, деца в конфликт със закона и техните семейства

Сливен, 4 септември 2013 г. – УНИЦЕФ, Областна администрация - Сливен и четирите общини в областта – Котел, Нова ...

ЕС и УНИЦЕФ казват: По-малко деца в интернати и реформи в детското правосъдие

Въпреки реализираните реформи в положителна насока за децата в Централна и Източна Европа, и Централна Азия, все още ...

УНИЦЕФ: Детският труд ограбва милиони от здравето, образованието и развитието ни

По данни на УНИЦЕФ около 150 милиона деца на възраст 5-14 години, или почти 1 от всеки 6 деца в тази възрастова група, ...

УНИЦЕФ: Виж детето – преди да видиш увреждането

Да Нанг, Виетнам, 30 май 2013 - Децата с увреждания и техните общности биха имали полза, ако обществото се фокусира ...

Децата нямат право да гласуват, но имат право на глас

Над 1 300 000 са децата на България. Те нямат право да гласуват, но имат право на глас. След по-малко от два месеца в ...

Конвенция за правата на детето - адаптирана версия за деца

Тази брошура съдържа резюме на Конвенцията на ООН за правата на детето. На 20 ноември 2009 г. Конвенцията на ООН за ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.