Приемна грижа

Приемна грижа

  • Quisque nec purus dolor

Децата, лишени  от родителски грижи, копнеят за дом и семейство. Те искат да прегръщат и да бъдат прегръщани, да обичат и да бъдат обичани...точно както всички останали деца. Не е трудно да бъдеш приемен родител, нито да помогнеш „Приемна грижа" да стигне до възможно най-много деца.

Приемната грижа е социална услуга, която предоставя възможност на децата, които не могат да живеят със своите родители да живеят в семейство. Тя е част от процеса на деинституционализация в България и трябва да бъде съчетана с услуги и подкрепа към семействата, за да няма изоставени деца и деца настанени в домове.

ЗА ПРОЕКТА

Програмата на УНИЦЕФ „Всяко дете иска семейство" за подкрепа развитието на приемната грижа стартира през 2008 г. Тя се изпълнява в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, неправителствените организации Международна социална служба - България, Институт за социални дейности и практики и Сдружение „Самаряни" и местните власти.

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ?
През април 2010 г. УНИЦЕФ България стартира национална информационна кампания за приемна грижа „Всяко дете иска семейство" в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето. Кампанията допринесе за повишиване на чувствителността и информираността на обществото относно тази приемната грижа. Великолепната шестока и «Такъв е животът - приемните семейства» продължиха работата по информиране на обществото.

Следствие на кампанията се наблюдава силно повишен интерес към услугата приемна грижа.

В рамките на проекта бяха създадени областни центрове по приемна грижа в девет области в страната: София-град, София област, Габрово, Перник, Стара Загора, Търговище, Смолян, Шумен и Търново. Областните екипи по приемна грижа разпространяваха информация, обучаваха и подкрепяха кандидати за приемни семейства, както и вече одобрени приемни семейства.

От месец май 2010 г. функционира и Ресурсен център по приемна грижа, който предоставя обучения на специалисти от отделите за закрила на детето и доставчици на приемна грижа, супервизия и оценка на работата им. Ресурсният център, който е финансиран от УНИЦЕФ, се управлява от Институт за социални дейности и практики. Ресурсният център провежда обучения по единна обучителна програма  за кандидати за приемни семейства и обучители от 73 ч.

Успешно функционира и създадената национална информационна телефонна линия на тел. 0700 12 170, на която всеки може да зададе своите въпроси свързани с приемното родитслество.

За периода 2009 г. - февруари 2012 г. са проведени 738 информационни срещи с над 19 000 участника в 9-те области. 384 души са кандидатствали за приемни родители, като 277 от тях са преминали пълния курс на обучение и са били одобрение. 
Към момента приемните семейства, които полагат грижи за дете са 238 в деветте области. Интересен е фактът, че 54 семейства са преживели извеждането на дете, в 40 семейства е настанявано дете повече от веднъж, а в 33 семейства е настанено повече от едно дете. Данните показват, че половината приемни родители са на възраст между 40 и 50 години.

Резултатите за децата

  • Общо 332 деца са били настанени в приемна грижа, в момента настанени са 270. От тях - 200 са настанени от специализирана институция, а останалите са дошли директно от семейство, от родилно отделение и друго приемно семейство;
  • Към момента на настаняване 51 деца са до 1 година, 87 - 1-3 г., 101 - 4-6 г., останалите - над 7 години; Съотношението на настанените деца е 60% момичета и 40% момчета от всички етнически групи;
  • Общо 87 деца са били изведени от приемна грижа (включват и деца настанени преди проекта) - 35 осиновени, 22 реинтегрирани в биологично и разширено семейство, 7 - в институция, 3 - навършили възраст, 14 - в други приемни семейства и за 6 - друго;
  • 68 деца поддържат връзка със своите биологични родители.

След ключовите постижения на проекта са въведеният общ подход на работа  и професионализирането на приемната грижа в България. Въведени бяха изцяло нови практики, като приемна грижа за новородени и малки деца (31 новородени), услуги за децата в приемна грижа, заместваща грижа, подкрепа на приемни родители, приемна грижа за деца с увреждания (25 деца са били настанени).

Проект „Всяко дете иска семейство" се финансира от Британски национален комитет за УНИЦЕФ, средства на УНИЦЕФ България и местно фондонабиране.

Проектът приключи успешно през май 2012 г. със заключителна двудневна конференция с участието на всички партньори.

Екипите и обучителната програма, създадена по проекта, в момента се използват в рамките на национален проект по приемна грижа на Агенцията за социално подпомагане „Приеми ме“, изпълняван в 83 общини.

УНИЦЕФ продължава да подкрепя дейностите на държавните институции, местни власти и неправителствени организации по развитието на приемната грижа в страната.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Национална телефонна линия: 0700 12 170
Областни центрове по приемна грижа - контакти
www.priemime.bg
Агенция за социално подпомагане

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

Наредба за условията и реда на кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

Методика за условията и начина за предоставяне на социалната услуга "приемна грижа"


Всяко дете иска семейство - национална кампания за приемна грижа

01.01.2010 от Кампании

Всяко дете иска семейство - национална кампания за приемна грижа

Резултати от проект "Семейство за всяко дете"

14.01.2016 in Резултати

Какво постигнахме заедно от 2010 до 2015 година в област ...

Оценка на закриването на ДДМУИ – с. Могилино

27.02.2014 in Резултати

По поръчка на УНИЦЕФ няколко изследователи посетиха услуги в общността, в които са настанени деца и младежи, ...

Отчетоха междинни резултати от проекта “Семейство за всяко дете”

31.10.2013 in Резултати

За 2013 г. към 1572 семейства са картографирани в областта и на тях им се оказват социални услуги, които предлагат ...

Човешка история: Добрите дела се връщат при нас

16.07.2012 in Резултати

Моето име е Хрисимира Кондова и наскоро навърших 52 години. По професия аз съм киномеханик. Реших да стана приемен ...

Оценка на проект "Семейство за всяко дете" в област Шумен, България

03.10.2017 in Новини

Окончателен доклад от оценката на проекта и становище на УНИЦЕФ ...

Резултати от проект "Семейство за всяко дете"

14.01.2016 in Новини

Какво постигнахме заедно от 2010 до 2015 година в област ...

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ? Независим преглед на напредъка и предизвикателствата

02.10.2014 in Новини

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ? Независим преглед на напредъка и ...

Звезди ще пеят с „Мисия: всяко дете“ в подкрепа на УНИЦЕФ

12.11.2013 in Новини

На 23 ноември, от 20.30ч., в Националната опера и балет ще се проведе гала концерт “Мисия: всяко дете”, организиран от ...

Отчетоха междинни резултати от проекта “Семейство за всяко дете”

31.10.2013 in Новини

За 2013 г. към 1572 семейства са картографирани в областта и на тях им се оказват социални услуги, които предлагат ...

332 деца са намерили приемно семейство благодарение на проект за приемна грижа на УНИЦЕФ България

07.05.2012 in Новини

Днес стартира заключителна двудневна конференция по повод приключване на проект за приемна грижа и кампанията „Всяко ...

Оценка на проект "Семейство за всяко дете" в област Шумен, България

03.10.2017 in Публикации

Окончателен доклад от оценката на проекта и становище на УНИЦЕФ ...

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ? Независим преглед на напредъка и предизвикателствата

02.10.2014 in Публикации

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ? Независим преглед на напредъка и ...

Програма за обучение на кандидати за приемни родители

06.02.2013 in Публикации

Компетентността на приемните семейства е ключова за постигане на целите на приемната грижа. Обучението в нашата страна ...

Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга "приемна грижа"

16.04.2010 in Публикации

Настоящата методика е разработена въз основа на Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане и ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.