Семейство за всяко дете

Семейство за всяко дете

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането на дете до 3-годишна възраст в институции има трайно негативно въздействие върху неговото развитие и силно намалява шансовете за пълноценна реализация в живота. В тази ранна и много важна за човека възраст, всеки 3 месеца, прекарани в дом, забавят физическото развитие на детето с 1 месец.

Повечето деца са в домове поради това, че техните семейства са бедни, нямат  жилище, изпитват финансови затруднения, имат здравословни проблеми. В България все още няма достатъчно услуги, които да подкрепят тези родители и да предотврятят изоставянето на децата.

С настоящия проект УНИЦЕФ цели да създаде мрежа от услуги за подкрепа на родители и семейства на малки деца. Целта е посредством тези услуги да бъде закрит дом за деца от 0-3 г. в гр. Шумен.  

С  това услията ни и работата няма да приключи. Ще продължим да работим съвместно с нашите партньори за поетапното закриване на всички домове за малки деца в България. 

В рамките на проекта се предвижда да бъдат развити нови социални и здравни услуги в допълнение на съществуващите.

Услугите, които се предвиждат по проекта са:

Семейно-консултативни центрове за подкрепа на бебета и родители.

Три центъра бяха създадени през 2011 и 2012 година в гр. Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав, като работят в най-уязвимите общности на областта като предлагат следните програми:

- Консултиране и индивидуална подкрепа на семейства с малки деца в риск;

- Услуги за превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани; институции - програма „Бременност в риск”, издирване и насочване на бременни жени в риск и майки към системата на здравеопазване, услуги за подкрепа на семействата – консултиране, подкрепа;
- Консултиране и подкрепа за новородени деца и млади майки;
- Ателиета за групова работа със семействата с малки деца в риск;
- Развиване на родителския капацитет на семейства с бебета и малки деца в риск;
- Посредничество за подобряване на социалните ресурси на семействата;
- Училища за родители в подкрепа на ранното детско развитие;
- Подготовка за родителство на бъдещи родители;
- Услуги по подготовка на подрастващи и млади хора за семеен живот;
- Семейно планиране;
- Улесняване на достъпа до здравни услуги;
- Повишаване на здравната грамотност в рисковите общности.

 

Превенция на изоставяне на ниво родилен дом

Специализирани социални работници от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в град Шумен консултират бременните и майките, при които има риск от изоставяне на децата и им предоставят подкрепа, насочена към задържане на децата в семейството.

До момента са подкрепени 96 майки като 59 от тях са задържали своите деца

Приемна грижа за новородени деца и бебета

Областният център по приемна грижа Шумен организира целеви кампании за набиране на приемни семейства за деца от 0 до 3 години - приоритетните целеви групи на проекта. Всички приемни семейства, в които се настаняват новородени бебета, получават материална подкрепа. Общо 87 бебета са настанени в приемно семейство като превенция на настаняването в ДМСГД или като мярка за извеждането им от Дома до края на юни 2012 година. 29 от тях са новородени бебета, което е най-големият брой в страната.

Дневен център за деца с увреждания

Предвидени са два дневни центъра за деца с увреждания до 7 години – в Шумен и Нови пазар, които да предоставят услуги по:

  • Ранна интервенция: при раждане на недоносени бебета и деца с увреждания ще се осигури съвместно пребиваване на майката с бебето, за да не се прекъсва емоционалната близост и подкрепа от специализиран екип на двойката майка-бебе; обучение на майката и семейството; подсигуряване на рехабилитация и здравни грижи в обичайните домашни условия на майки, които отглеждат деца с увреждания до 3 годишна възраст. Обучение на родителите на деца с увреждания - как да разбират, стимулират и се грижат за децата си.
  • Дневна и почасова грижа и рехабилитация.

УНИЦЕФ работи с централните и местни власти и неправителствени организации за разпространение на опита и прилагане на модела и в другите области в страната. 

 

ПЪЛНОТО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА "СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ" МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК >>

MEЖДИНЕН ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТ "СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ", януари - септември 2011 г.

МЕЖДИНЕН ОТЕЧЕТ ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ 2012 - МАРТ 2013 г.


Великолепната шесторка

10.11.2010 от Кампании

Великолепната шесторка

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 от Кампании

Конвенция за правата на детето на 20 години

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 от Кампании

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

Резултати от проект "Семейство за всяко дете"

14.01.2016 in Резултати

Какво постигнахме заедно от 2010 до 2015 година в област ...

Оценка на закриването на ДДМУИ – с. Могилино

27.02.2014 in Резултати

По поръчка на УНИЦЕФ няколко изследователи посетиха услуги в общността, в които са настанени деца и младежи, ...

Отчетоха междинни резултати от проекта “Семейство за всяко дете”

31.10.2013 in Резултати

За 2013 г. към 1572 семейства са картографирани в областта и на тях им се оказват социални услуги, които предлагат ...

Две години Семеен център в гр. Шумен

14.10.2013 in Резултати

Семейният център в гр. Шумен, подкрепен от УНИЦЕФ, отбеляза своя втори рожден ден. През 2013 г. Центърът е консултирал ...

Семейство за всяко дете - трети междинен отчет

21.05.2013 in Резултати

През последните повече от 15 години в страната активно се развиват услуги за закрила на децата, насочени към различни ...

Истинска история: Младен

14.05.2013 in Резултати

Преди няколко години, когато станах приемна майка, не вярвах, че през дома ми ще преминат толкова много бебета. Самата ...

Междинен отчет по проект "Семейство за всяко дете"

10.12.2012 in Резултати

ДМСГД Шумен е с капацитет за 140 деца. При стартирането на проекта към октомври 2010 г. в него има настанени 107 деца. ...

Семейно-консултативният център за родители и малки деца на УНИЦЕФ в гр. Шумен работи вече една година

10.10.2012 in Резултати

Основен фокус в работата на Центъра е подкрепа на родителите и превенция изоставянето на малки ...

УНИЦЕФ открива трети Семейно-консултативен център за родители и малки деца във Велики Преслав

05.10.2012 in Резултати

Днес отвори врати третият Семеен център за деца и родители в област Шумен, в гр. Велики Преслав. Центърът ще работи ...

Човешка история: Обичта лекува

16.05.2012 in Резултати

От 2006-та аз и моят съпруг, живеем в България завинаги. Преди това работех много здраво в Гърция, за да осигуря на моя ...

Човешка история: Подслон за детски души

31.01.2012 in Резултати

Николинка и Златко са приютили пет деца до момента в своята малка къща в село Велино, Шуменско. Още от рано в душата на ...

УНИЦЕФ: Поредица от публикации на „Лансет“ дават неоспорими доказателства, че кърменето спасява животи

29.01.2016 in Новини

Кърменето води до намаляване на детската смъртност и по-ниски нива на рак на гърдата и рак на ...

Резултати от проект "Семейство за всяко дете"

14.01.2016 in Новини

Какво постигнахме заедно от 2010 до 2015 година в област ...

През 2015 г. УНИЦЕФ откри нови филиали на Семейно-консултативните центрове в страната

23.07.2015 in Новини

УНИЦЕФ България помага на все повече деца и семейства с предоставяне на консултации и ...

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ? Независим преглед на напредъка и предизвикателствата

02.10.2014 in Новини

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ? Независим преглед на напредъка и ...

Подкрепа за уязвимите семейства, за да се намали зависимостта от институционална грижа

10.09.2014 in Новини

Подпомагането на семейства в риск от раздяла може да намали необходимостта от институционална грижа и да затвърди ...

Историята на Жулиета

20.01.2014 in Новини

Аз съм Жулиета. Питала съм майка си за моето име, за това на кого са ме кръстили, но тя замълчаваше и тайнствено се ...

Николинка: Отново ще съм майка, но за първи път някой го е грижа за това

20.01.2014 in Новини

Моето име е Николинка и съм на 36 години. Аз съм почти щастлива ...

Историята на Весиле Зюреб

20.01.2014 in Новини

Моето име е Весиле. Аз съм социална работничка в Семейния център на УНИЦЕФ в ...

Общински съвет – Шумен с искане до МЗ за закриване дейността на ДМСГД-Шумен

20.12.2013 in Новини

Отправяне на искане до Министерство на здравеопазването за закриване дейността на Дом за медико-социални грижи за деца ...

"Мисия: Всяко дете" продължава

25.11.2013 in Новини

„Благодаря ви, че отново се събрахме заедно за децата в България. Вашата подкрепа за „Мисия: Всяко дете“ е от ...

Звезди ще пеят с „Мисия: всяко дете“ в подкрепа на УНИЦЕФ

12.11.2013 in Новини

На 23 ноември, от 20.30ч., в Националната опера и балет ще се проведе гала концерт “Мисия: всяко дете”, организиран от ...

Отчетоха междинни резултати от проекта “Семейство за всяко дете”

31.10.2013 in Новини

За 2013 г. към 1572 семейства са картографирани в областта и на тях им се оказват социални услуги, които предлагат ...

УНИЦЕФ България подписа меморандум за партньорство с областна администрация Монтана и общините в областта

30.10.2013 in Новини

На 22.10.2013 г., Областна администрация Монтана, общините от областта и УНИЦЕФ България, подписаха Меморандум за ...

Две години Семеен център в гр. Шумен

14.10.2013 in Новини

Семейният център в гр. Шумен, подкрепен от УНИЦЕФ, отбеляза своя втори рожден ден. През 2013 г. Центърът е консултирал ...

Една година Семеен център в град Велики Преслав

10.10.2013 in Новини

За една година екипите на Центъра са консултирали 516 рискови семейства с бебета и малки деца. Семейният център в ...

Ден на Отворените врати за майчино и детско здраве ще се проведе в гр. Шумен

13.09.2013 in Новини

Къде: Шатрата на УНИЦЕФ и Центърa за майчино и детско здраве, на площадката пред сладкарница „Мики“, в Градската ...

Истинска история: Младен

14.05.2013 in Новини

Преди няколко години, когато станах приемна майка, не вярвах, че през дома ми ще преминат толкова много бебета. Самата ...

Успех на кампанията на посланика на УНИЦЕФ Шакира и Жерард Пике

25.02.2013 in Новини

Благодарение на вас, от многото животоспасяващи средства над 80 000 деца ще са защитени от полиомелит, над 200 000 ...

Семейно-консултативният център за родители и малки деца на УНИЦЕФ в гр. Шумен работи вече една година

10.10.2012 in Новини

Основен фокус в работата на Центъра е подкрепа на родителите и превенция изоставянето на малки ...

УНИЦЕФ открива трети Семейно-консултативен център за родители и малки деца във Велики Преслав

05.10.2012 in Новини

Днес отвори врати третият Семеен център за деца и родители в област Шумен, в гр. Велики Преслав. Центърът ще работи ...

Семейно–консултативен център на УНИЦЕФ отваря врати за родители и малки деца в гр. Велики Преслав

03.10.2012 in Новини

На 5 октомври 2012 г., от 11.00 ч. в гр. Велики Преслав ще бъде открит Семейно-консултативен център за деца и родители, ...

Втори семейно-консултативен център на УНИЦЕФ в Нови Пазар ще подкрепя родители на малки деца

28.03.2012 in Новини

Днес отвори врати вторият Семейно-консултативен център за деца и родители в Нови Пазар, област Шумен, реализиран с ...

“Такъв е животът – Да бъдеш родител” с рекорден брой гледания в интернет

09.02.2012 in Новини

Над 50 000 души от цял свят са гледали първите 5 епизода на "Такъв е животът - Да бъдеш родител" на сайта на ...

Единадесет бебета, настанени в приемни семейства по проект Семейство за всяко дете, ще бъдат орисани

13.10.2011 in Новини

В навечерието на деня на Света Петка Българска, закрилница на българските деца, Областният център по приемна грижа в ...

Стартира обучение на екипите по проект „Семейство за всяко дете” на УНИЦЕФ

11.10.2011 in Новини

В рамките на 11 специализирани модула, екипите ще повишат професионалните си умения в областта на социалните услуги, ...

Родителите на малки деца в Шумен ще получават подкрепа в семейно-консултативен център на УНИЦЕФ съвместно с община Шумен

20.09.2011 in Новини

Днес отвори врати първиятСемейно-консултативен център за деца и родители в гр. Шумен, реализиран с финансиране от ...

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ? Независим преглед на напредъка и предизвикателствата

02.10.2014 in Публикации

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ? Независим преглед на напредъка и ...

Семейство за всяко дете - трети междинен отчет

21.05.2013 in Публикации

През последните повече от 15 години в страната активно се развиват услуги за закрила на децата, насочени към различни ...

Стани БЛАГОДЕТЕЛ

02.12.2011 in Видео

МИСИЯ: Всяко дете

12.11.2013 in Видео

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.