Закрила на децата от насилие

Закрила на децата от насилие

Насилието се очертава като един от основните проблеми, с който се сблъскват децата в България. Според официалната статистика държавните органи за закрила всяка година идентифицират и работят по приблизително 1800 случая на насилие над деца. Освен това, проведени проучвания показват, че много случаи на насилие остават скрити. В съответствие с мисията ни в България ние подкрепяме усилията на българското правителство за намаляване броя на децата, които стават жертви на насилие.

В рамките на програмата си за сътрудничество с Правителството на България и като част от мисията си, УНИЦЕФ България залага закрилата на децата от насилие, експлоатация и злоупотреба като една от приоритетните си области на работа в страната. През 2007 беше разработена двупосочна стратегия, която да гарантира по-добра закрила на децата. На национално ниво усилията се фокусират върху укрепване на капацитета на системата за закрила на детето за идентифициране и адекватно реагиране в случаи на насилие над деца чрез откриването на Национална гореща телефонна линия за деца.

„Училище без насилие"

Част от работата по предотвратяването на насилието над и между деца се допълва от проекта „Училище без насилие”, изпълняван от УНИЦЕФ, ДАЗД, Софийска община, Министерство по образованието и науката и други институции. Целта е създаване на безопасна и подкрепяща среда в училище чрез директна работа в училища с деца, учители и родители. Работата вече стартира в 6 пилотни училища в гр. София за учениците от 5, 6 и 7 клас, като за учебната 2008-2009 проектът беше адаптиран и за децата от 1 клас.

През 2009 г. моделът на проекта „Училище без насилие" беше документиран и заедно с материалите за обучение беше разпространен в регионалните инспекторати на Министерството на образованието, младежта и науката, както и в училищата и общините в страната. Окончателните резултати от проекта в пилотните училища показаха, че всички форми на насилие и най-вече на физическото насилие в училище и училищния двор са намалели от 24,4 % през юни 2008 г. на 19,6 % през юни 2009 г. Най-същественото постижение на проекта беше подобряването на комуникацията между деца и родители (близо два пъти), което доведе до по-ефективна превенция на насилието над деца.

Национална гореща телефонна линия за деца

На 14 ноември 2007 г. официално бе открита 24-часова Националната гореща телефонна линия за деца 0800 19 100 0800 19 100 FREE  end_of_the_skype_highlighting „Говори с приятел” от УНИЦЕФ, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Фондация „Център Надя”. Тя има национално покритие, безплатна е за този, който се обажда и спазва принципите на конфиденциалност и анонимност. Линията предоставя кризисна интервенция, консултиране, специализирана информация за правата на децата, и насочва децата към подходящите социални услуги. В случаите, когато съществува опасност за живота и здравето на детето, екипите, обслужващи линията, осъществяват пряка връзка със службите за спешно реагиране – Бърза помощ, Полиция, Пожарна. Горещата телефонна линия помага за укрепването на националната система за закрила на децата и хармонизира националните практики с утвърдените международни стандарти в областта на закрилата и грижите за деца.

Националната гореща телефонна линия за деца стартира през април 2009 г. под ръководството на Държавната агенция за закрила на детето. Беше извършено независимо външно оценяване на работата на линията, управлявана от Фондация „Център Надя" и бяха изготвени конкретни препоръки относно бъдещата работа на горещата линия. Общият брой на повикванията за периода от ноември 2007 г. до март 2009 г. е 1 059 582. Повечето от важните повиквания са били по проблеми, свързани с насилие (35%), семейни проблеми (16%) и психо-социални проблеми (10%). В тази връзка беше изготвена нормативна рамка и беше поето задължение за разработване на протоколи за междуинституционално сътрудничество и взаимодействие на местно равнище.


Мълчанието днес ражда викове утре

06.12.2009 от Кампании

Мълчанието днес ражда викове утре

Училище без насилие

14.11.2007 от Кампании

Училище без насилие

УНИЦЕФ достави материали от първата необходимост в Еквадор

26.04.2016 in Новини

Детският фонд на ООН и хуманитарните партньори се нуждаят от 23 милиона долара за посрещане на спешните нужди на децата ...

УНИЦЕФ доставя 20 000 таблетки за пречистване на вода в помощ на оцелелите след земетресението в Еквадор

18.04.2016 in Новини

Детският фонд на ООН призовава за набирането на 1 милион щатски долара, които са необходими, за да се посрещнат нуждите ...

Изявление на Антъни Лейк, изпълнителен директор на УНИЦЕФ, относно споразумението за прекратяването на военните действия в Сирия

23.02.2016 in Новини

Cпоразумението трябва да бъде подплътено с действие. Действие за край на насилието и унищожението. ...

Обстрел над деца в болници в Сирия

16.02.2016 in Новини

Изявление на изпълнителния директор на УНИЦЕФ Антъни ...

УНИЦЕФ: Децата и жените вече са повече спрямо мъжете, търсещи убежище в Европа

02.02.2016 in Новини

За пръв път от началото на бежанската и мигрантска криза в Европа броят на жените и децата, които търсят убежище, е ...

Правителствата в Централна и Източна Европа и Централна Азия се ангажират с изкореняване на насилието над деца

12.11.2014 in Новини

За хиляди деца в Централна и Източна Европа и Централна Азия проявите на насилие са всекидневие. Повече от две-трети от ...

УНИЦЕФ: Нови данни представят сериозното разпространение на насилието над деца по света

04.09.2014 in Новини

Най-големият обем от събрани до момента данни за насилието над деца показва стряскаща степен на физическо, сексуално и ...

Да превърнем невидимото във видимо: УНИЦЕФ България стартира кампания срещу насилието над деца

07.03.2014 in Новини

Днес УНИЦЕФ България обяви старта на дългосрочна кампания срещу насилието над деца и призива „Да направим невидимото ...

НЕ на речта на омразата!

17.09.2013 in Новини

УНИЦЕФ България подкрепя Движението Не на Речта на омразата!, което ангажира младите хора да разберат и да научат ...

Да превърнем невидимото във видимо: УНИЦЕФ призовава за гласност и спешни мерки за борба с насилието срещу деца

31.07.2013 in Новини

Насилието над деца често не се вижда, не се чува и регистрира, казва УНИЦЕФ днес, като обявява инициатива, която цели ...

ЕС и УНИЦЕФ казват: По-малко деца в интернати и реформи в детското правосъдие

28.06.2013 in Новини

Въпреки реализираните реформи в положителна насока за децата в Централна и Източна Европа, и Централна Азия, все още ...

УНИЦЕФ: Детският труд ограбва милиони от здравето, образованието и развитието ни

12.06.2013 in Новини

По данни на УНИЦЕФ около 150 милиона деца на възраст 5-14 години, или почти 1 от всеки 6 деца в тази възрастова група, ...

Сирийски деца бежанци се приспособяват към новите си училища в Ливан

14.01.2013 in Новини

УНИЦЕФ докладва за интеграцията на сирийски деца бежанци в ливанските училища. “Моята къща в Сирия е нападната от ...

Тежки климатични условия в бежанския лагер Заатари, Йордания

11.01.2013 in Новини

Лагерът Затари, северна Йордания: тежки климатични условия в северна Йордания – включително силни дъждове и снеговалежи ...

Истинска история от бежански лагер в Йордания

08.01.2013 in Новини

В бежанския лагер в Йордания се работи с деца, които са живели във война „Те не чувстват болка или глад. Те ...

Програма за базисно обучение на екипи и специалисти по приемна грижа

23.11.2016 in Публикации

Програмата е разработена на базата на опита и в консултация със следните органи-зации: фондация „За нашите деца“, ...

УНИЦЕФ: Нови данни представят сериозното разпространение на насилието над деца по света

04.09.2014 in Публикации

Най-големият обем от събрани до момента данни за насилието над деца показва стряскаща степен на физическо, сексуално и ...

Кои сме ние?

11.12.2006 in Видео

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.